Изложби

Семинар

Семинар "Механизми на легитимация в съвременното изкуство и литература"


 

Департаменти "Дизайн" и "Нова българистика"

 

 

 

 

Семинар

 

МЕХАНИЗМИ НА ЛЕГИТИМАЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

Лектори:

доц. д-р Пламен Дойнов, гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел,

доц. д-р Борис Сергинов, проф. д-р Орлин Дворянов

 

 

 

 

 

20 март (петък), 12:30 часа

галерия УниАрт