Изложби

Семинар

Семинар "Изкуство на стъклото в архитектурата"


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

 

Семинар

ИЗКУСТВО НА СТЪКЛОТО В АРХИТЕКТУРАТА

 

 

 

Тема: Архитектурната мистерия Саламанка

 

 

 

Лектор: Веселина Гекова

Модератор: доц. Константин Вълчев

 

 

 

 

 

25 март, 14:40 часа

галерия УниАрт