Изложби

Семинар

Семинар "Изкуство, средства и материали в интериорния дизайн"


 

Департамент "Дизайн"

 

 

 

СЕМИНАР

Изкуство, средства и материали в интериорния дизайн

 

 

МОЗАЙКА, ВИТРАЖ, СТЕНОПИСИ

 

 

 

Лектор: Станимир Божилов

 

Водещ: доц. д-р Борис Сергинов

 

 

 

 

 

21 ноември, 13:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Ще бъдат представени класически и съвременни техники за направата на стенописи, мозайки и витражи. Обект на семинара са тенденциите и проблемите на изкуствата в архитектурна среда. Станимир Божилов е преподавател по рисуване, живопис и стенопис в НБУ. Работи в областта на светската и църковна стенопис, живопис, мозайки, витражи, кинодекори, фотографии и др. Подготвя докторантски труд на тема „Тенденции и проблеми на съвременното православно храмово изкуство в България“. Сред колективните проекти, които ръководи, са и стенните инсталации, създадени в НБУ: "Любов и омраза" и "Дух и материя"