Изложби

Семинар

Семинар "Изкуство, средства и материали в интериорния дизайн"


 

 

Департамент "Дизайн"

 

 

 

СЕМИНАР

Изкуство, средства и материали в интериорния дизайн

 

 

ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН В ИНТЕРИОРА

 

 

 

Лектори: доц. д-р Борис Сергинов, докторант Евелина Гебрева

 

 

 

 

 

 

12 декември, 15:00 часа

галерия УниАрт