Изложби

Семинар

Семинар "Говорим за театър"


 

Департамент "Театър"

 

 

 

Постоянен семинар "Говорим за театър"

 

 

Тема: Съвременният танц

Лектор: гл.ас. д-р Анна Пампулова

 

 

Водещ: проф. Виолета Дечева, д.н.

 

 

 

13 януари, 18:00 часа

галерия УниАрт