Изложби

Семинар

Семинар "Гласове и думи на протеста"


Департаменти "Дизайн", "Архитектура", "Нова българистика"

 

Семинар "Гласове и думи на протеста от 60-те и 70-те години на XX век: филмът "Лорд Бънди от София"

 

Водещи: доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Морис Фадел, ас. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Борис Сергинов

 

 

31 май, петък, 14:00 ч.

галерия УниАрт