Изложби

Семинар

Семинар "Визуални комуникации"


Департамент „Антропология“
Департамент „Дизайн“

 

 

 

 

 

 

АРТЕФАКТИ РАЗКАЗВАТ ЗА ЛАТИНСКА АМЕРИКА

 

в рамките на междудепартаментен семинар "Визуални комуникации"

 

 

 

 

 

Лектор:
проф. Франсоа Рюег, Университет Фрибур, Швейцария

Модератор:
ас. д-р Иво Попов

Дискутанти:
доц. д-р Борис Сергинов,
доц. д-р Ирена Бокова

 

 

 

 

 

22 април, 11:20 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Събитието представя ролята на изследването на предметния свят на непознати култури и тяхното експониране в утвърждаването на социалните науки за човека. Представя се „обратният път“ – от съвременността към изследване и експониране на колекция от артефакти от Латинска Америка от основателя на катедрата по социална антропология във Фрибур. Събитието акцентира върху диалога изследване – експониране – познание, което отразява динамиката в развитието на антропологията и етнологията.Проф. Франсоа Рюег е антрополог с богата теренна практика в Европа и Северна Америка, както и с разнообразни изследователски теми, дългогодишен партньор на департамент „Антропология“ и координатор на договора между двата университета за студентска и преподавателска мобилност, организатор и участник в летни школи по антропология в България и Швейцария и др.