Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - 26 май


Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

 

Ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

 

 

Тема:

Запечатаният образ. Има ли история днешното кино?

 

Лектор: доц. Петя Александрова д. н.

 

 

Специално участие на визуалния артист Венцислав Занков с първия му филм „Сутрешно кафе”

 

 

 

 

26 май, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Изкуството днес – изкуство без история?”. В центъра на внимание ще бъдат художествените форми и практики днес, тяхната отвореност и граници, тревогите около легитимацията им като художествени и делът на зрителите.

 

В условията на глобална информационна среда знаем, че всяко изказване е положено сред други, всеки текст – в среда от други текстове, всеки арт образ – сред образи, създадени в миналото и настоящето. Високата степен на саморефлексивност на въздействащите артистични практики създава и изисква умения за критическо мислене.