Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - 26 май


 

 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - Съвременни теми и дебати

 

Ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

 

 

Надежда Джакова – Дискусията за брандиране на музея / изграждане на идентичност


Ирина Генова – Обобщение на семинара / финална дискусияСпециално участие на
визуалния артист Красимир Терзиев с "Монумент на изтеклото време"

26 май, 18:00 часа

галерия УниАрт
Надежда Джакова завършва Националната художествена академия, магистър,
специалност „Изкуствознание” през 2002 г. Изявява се като куратор, консултант по съвременно изкуство. В периода 2003-2011 г. работи като експерт международни отношения в НМБИИ. Реализира множество чуждестранни изложби в залите на музея, партнира по много международни проекти. От 2012 г. е главен уредник на НМБИИ, отдел съвременно българско изкуство. Участва в подготовката и реализирането на програмата на Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство, отдел на НМБИИ. Инициира много проекти в САМСИ като напр. „Театърът и музеят” за създаване на алтернативно изкуство в пространството на музея и др. Понастоящем е докторантка в Института за изследване на изкуствата към БАН. Участва в семинара “Визуалният образ” за втори път.

 

Красимир Терзиев завършва Националната художествена академия в София, специалност Живопис, през 1997 г. В периода 2008-2011 г. е докторант по Културна антропология във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с тема за културните ефекти на новите медии. Публикува книгата: Ре-композиция. Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство. С. 2013. Изявява се в областта на живописта, фотографията, инсталацията и движещия се образ. Негови работи са показвани в престижни галерии и музеи по света.

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.