Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - 15 ноември


Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ 

 

Ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

 

 

Тема:

"Преминаване. Маркери по пътя" - осъщественият изложбен проект

 

 

 

Лектор: проф. д-р Ирина Генова

  

Участници: проф. Станислав Памукчиев (НХА) и Надежда Джакова (НХГ)

 

 

15 ноември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “ Изкуството днес – създаване / въобразяване на топоси и времена”. В центъра на внимание, както и досега, ще бъдат художествените форми и практики днес, тяхната отвореност и граници, тревогите около легитимацията им като художествени и делът на зрителите.

 

Тази година вниманието ще бъде фокусирано върху проблеми като авангард и контра-авангард, усвояване на опит и изобретяване на традиция, създаване / въобразяване на топоси и времена. Специални гости на семинара ще бъдат съвременни визуални артисти, активни участници на българската и международната арт-сцена.