Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - 10 май


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ

 

Ръководител: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

 

 

Тема:

Изкуство в постмедийната ситуация

 

Лектор: д-р Васил Марков

 

 

 

 

10 май, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Изкуството днес – изкуство без история?”. В центъра на внимание ще бъдат художествените форми и практики днес, тяхната отвореност и граници, тревогите около легитимацията им като художествени и делът на зрителите.

 

В условията на глобална информационна среда знаем, че всяко изказване е положено сред други, всеки текст – в среда от други текстове, всеки арт образ – сред образи, създадени в миналото и настоящето. Високата степен на саморефлексивност на въздействащите артистични практики създава и изисква умения за критическо мислене.

 

 

Васил Марков е доктор по изкуствознание в Нов български университет. От 2012 г. е куратор в галерия УниАрт. Научните му интереси са в областта на съвременното изкуство, новите медии, теорията на образа и визуалната култура. Автор е на: Време и видеообраз, акад. изд. Марин Дринов, С. 2012; (с Боян Манчев) „Метаморфозите на виртуалното“, в: Марчело В. Розати, Да се ориентираме във виртуалното, НБУ, С. 2013.