Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - лекция на Тодор Петев


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - Съвременни теми и дебати

 

Ръководител: Ирина Генова

 

 

 

Тема: Музейните публики днес / обществената мисия на художествените музеи

 

Лектор: д-р Тодор Тодоров Петев

 

 

24 март (вторник), 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.

 

 

Тодор Тодоров Петев работи за фондация "Моят музей", чиято мисия е да развива образователните програми и да стимулира социализацията на българските музеи. Бил е административен директор на Американския научен център. Работил е като асистент по история на изкуството в Принстънския университет в САЩ и лектор в Института по изкуствата Прат и в университета Сийтън Хол. Изследва книжната илюстрация в Западна Европа по времето на прехода от ръкописна към печатна книга през XV век. Специализирал е в Лувенския католически университет в Белгия. Работил е като изследовател в отдела за европейска живопис в музея Метрополитен в Ню Йорк и в отдела за редки книги на университетската библиотека в Принстън. Участвал е в организирането на изложби - на холандски и фламандски майстори в Националната галерия за чуждестранно изкуство в София (2001), на графични творби от западни художници по "Страстите Христови" в Музея на изкуствата в Принстън (2002), на илюстрирани ръкописни книги от Средновековието и Ренесанса в колекцията на градската библиотека в Ню Йорк (2004) и на графичната изложба по повод 400 години от рождението на Рембранд в галерия "Академия" на Националната художествена галерия в София (2006).