Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - лекция на Младост Вълкова


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - Съвременни теми и дебати

 

Ръководител: Ирина Генова

 

 

 

Тема: Реставрация и възприемане на живописни произведения. Отношението "старо - ново"

 

Лектор: доц. Младост Вълкова

 

 

21 април (вторник), 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.

 

 

Младост Вълкова завършва висше образование по консервация и реставрация на паметници на културата в Торунския университет „Н. Коперник” (Полша). От 1976 г. е редовен преподавател в катедра „Консервация и реставрация” във Висшия институт по изобразителни изкуства „Н. Павлович” (сега Национална художествена академия). Преподава дисциплините: технология на живописта и история и теория на консервацията и реставрацията. Изнася доклади на национални и международни научни форуми по въпросите на опазването на движимото културно наследство. Специализира в ателиетата по консервация и реставрация на Лувъра (Франция, 1982-83) и Националните музеи в Токио и Киото (Япония,1996).

 

Професионална практика: документиране, изследване и реставрация на стенописи, икони и картини; на ръкописи и рисунки, на печатни книги и графики; копия на живописни произведения и миниатюри на ръкописи за държавни музеи и библиотеки в страната. Ръководител на катедра „Реставрация” (1999-2003). Зам. ректор по учебната и научната дейност на НХА (1999-2003). Член на СБХ, секция „Реставрация” и на международните организации ICOM и ICOMOS.