Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - лекция на Ирина Генова


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - Съвременни теми и дебати

 

Ръководител: Ирина Генова

 

 

 

Тема: Памет / История. Ефектът на Първата световна война върху

модернистките / авангардните практики

 

Лектор: проф. д-р Ирина Генова

 

 

 

Специално участие на художничката Надежда Олег Ляхова с премиера на видеото й „Измислени истории“10 март (вторник), 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.

 

Надежда Олег Ляхова е завършила Художествената академия в София през 1984 г. Изразява се с различни медии: хартия (рисунки, живопис, хартиени пластики), обекти, инсталации, акции, видео. Художничката се представя в множество самостоятелни и голям брой колективни изложби в България и другаде - в Полша, Финландия, Литва, САЩ, Япония, Германия, Сърбия. През 2009 г. печели наградата Гауденц Б. Руф. Надежда Олег Ляхова вече години наред дава свой отговор за смисъла на заниманието, наричано все така компромисно „изкуство”. Работите й ни засягат като стремеж за споделяне на най-съкровени преживявания – онези, които са гранични за човешката ситуация и поради това я разкриват най-дълбоко.