Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - лекция на Васил Марков


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - Съвременни теми и дебати

 

Ръководител: Ирина Генова

 

 

 

Тема: Database aesthetics - визуалният образ в дигиталната ера

 

 

Лектор: д-р Васил Марков

 

 

12 май (вторник), 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Васил Марков е доктор по изкуствознание в Нов български университет. От 2012 г. е куратор в галерия УниАрт. Научните му интереси са в областта на съвременното изкуство, новите медии, теорията на образа и визуалната култура. Автор е на: Време и видеообраз, акад. изд. Марин Дринов, С. 2012; (с Боян Манчев) „Метаморфозите на виртуалното“, в: Марчело В. Розати, Да се ориентираме във виртуалното, НБУ, С. 2013.

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.