Изложби

Семинар

Семинар "Визуалният образ" - лекция на Боян Манчев


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Галерия УниАрт

 

 

 

 

 

 

Постоянен семинар

ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ - Съвременни теми и дебати

 

Ръководител: Ирина Генова

 

 

 

Тема: Безформеното. Границите на художествената форма и понятието за безформено

 

Лектор: доц. д-р Боян Манчев

 

 

19 март (четвъртък), 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Постоянният семинар ВИЗУАЛНИЯТ ОБРАЗ, ръководен от проф. д-р Ирина Генова, през тази академична година е озаглавен “Съвременни теми и дебати”. Широката рамка позволява представянето на различни аспекти от актуалните занимания с артистичните визуални практики през последните няколко години. Сред тях са: паметта и историята, границите на художествената форма, функциите и брандирането на художествените музеи, практиките на съхранение на визуални образи в епохата на дигиталните медии, влиянието на реставрацията върху възприемането на художествените произведения днес, работата с публиките и обществената мисия на художествените музеи днес.

 

 

Боян Манчев е философ, културолог, програмен директор и вицепрезидент на Международния колеж по философия в Париж (2007-2010), доцент в Нов български университет и гост-преподавател в Софийския университет и Берлинския университет за изкуство. Изследванията му са в областта на онтологията, философията на изкуството и политическата философия. Автор е на "Невъобразимото. Опити за философия на образа" (2003); "Тялото-Метаморфоза" (2007); "Логика на политическото" (2012).