Изложби

Семинар

Семинар "Вербалният и визуален знак в епохата на социализма"


 

Департамент "Дизайн"

Департамент "Нова българистика"

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

Вербалният и визуален знак в епохата на социализма
Лектор: доц. д-р Борис Сергинов

 

 

 

 

 

16 януари, 13:00 часа

галерия УниАрт