Изложби

Семинар

Семинар "Венецианското биенале 2015"


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

 

СЕМИНАР

 

ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ 2015

 

 

 

 

Лектор: Цветомира Борисова

(дипломант в модул "Алтернативна керамика и стъкло")

 

Модератор: доц. д-р Моника Попова

 

 

 

 

 

 

10 ноември, 13:00 часа

галерия УниАрт