Изложби

Свързаност

Свързаност


В представа ми „Свързаност“ е думата събираща в себе си цялата информация, която пазим за образ, звук, цвят, аромат, място, човек... Емоционално усещане за съхранен спомен или реално присъствие, част от настоящето. Накратко това, към което ни е приятно, а може би не, но се връщаме и то дава своето отражение върху нас. Свързаност е обединяващото настроение и за целия процес на създаване, който студентите изминават. Всяка работа от изложбата представлява съвкупност от множество малки фрагменти, свързани по между си в личното съзнание на автора. Творбите са запечатали впечатления, които повлияват крайния резултат. Произведенията са колкото силно индивидуални, произтичащи от лични взаимовръзки, толкова и обвързани от общи фактори. Студентите споделят едно пространство, работят заедно по общи задачи, срещат подобни трудности, изкушени са от еднакви изразни средства и с тънка невидима нишка оплитат всичко това в ежедневен творчески процес.

През вече изминаващата академична 2023/2024 година, студентите от ателието по стъкло в Нов български университет отбелязаха впечатляващо присъствие в утвърдени международни форуми. Усещането за общност,  споделеност и подкрепа в това макро общество формира силно ядро от активни млади автори готови да бъдат част от света на художественото стъкло, не само на локално ниво. Настоящата изложба представя творби на студенти, реализирани единствено в рамките на  настоящата учебна година. И тъй като темата е „Свързаност“, обединяваща мястото и хората от ателието по стъкло, в експозицията присъстват и работи от алумни студенти, както и на преподавателите в ателието, свързани от любовта си към художественото стъкло.

 

Куратор:
гл. ас. д-р Моника Найденова,
Ателие по художествено стъкло, НБУ

Графично оформление: Йоанна Ласкова, Вероника Милева