Св. Доминик

Св. Доминик

 

"Св. Доминик (1170-1221)
Роден е в Калерега, древна Кастилия, в Испания през 1170 г. Основател на католическия религиозен орден на доминиканците, признат от папа Хонорий ІІІ при встъпването му в длъжност в края на 1216 и началото на 1217 г. Официалното наименование на ордена е Орден на проповедниците „Ordo Praedicatorum”, или „O.P.”, а популярното назоваване – доминикански орден.
Репрезентациите на Св. Доминик са много разпространени в католическия свят. Лилиумът, един от атрибутите на Св. Доминик, символизира неговата бележита непорочност. Друг атрибут, представен и в тази работа, е кръстовидният жезъл."