Пуснете децата да дойдат при мен

Пуснете децата да дойдат при мен

 

Сцената се разглежда като рядкост в евангелската иконография, тъй като в нея са представени деца. Фразата на Иисус е адресирана към последователите му, които сякаш искат да отдалечат децата, втурнали се към него. Той утвърждава, че царството небесно принадлежи на онези, които запазват детската невинност.

Евангелие от Матей, глава 18*
2. И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях
3. и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно;
4. и тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно;
5. и който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема

Евангелие от Марко, глава 9
36. И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече:
37. който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тогова, Който Ме е пратил.

Евангелие от Лука, глава 18
15. Донасяха при Него и младенци, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха това, забраниха им.
16. Но Иисус, като повика младенците, рече: оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие.
17. Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него. *Всички текстове от Библията са по изданието от 1991 г.