Изложби

Публични лекции на проф. Стоян Сгурев

Публични лекции на проф. Стоян Сгурев


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Център „Българо-европейски културни диалози“

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ

 

 

Публични лекции на проф. Стоян Сгурев (ESSEC, Франция)

 

 

 

Модератор: д-р Анжела Данева

 

 

 

 

3 - 6 ноември, 14:00 - 16:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Беседите имат за цел да обсъдят исторически процеси и съвременни тенденции в развитието на творческите индустрии. Фокусирайки се върху няколко творчески индустрии, беседите обсъждат основни социално-икономически процеси като оценяване на качество, риск толерантност, креативност и иновации, конкуренция и конкурентно преимущество, диференциация и интернационализация. Форматът е интердисциплинарен, взаимствайки понятия и рамки на интерпретация от социологията, икономиката и организационнaта психология.

 

Беседа 1: Въведение. Основни характеристики на творческите индустрии – прилики и разлики от други индустрии. Творческите индустрии в историческа перспектива - Медичите, Луи XIV, ранния 20-ти век.

 

Беседа 2: Опера/Театър

 

Беседа 3: Музеи

 

Беседа 4: Пазар на изкуство

 

 

 

Стоян В. Сгурев е завършил социология в Софийския университет. Доктор на науките от Станфордския университет. Специализира в MIT (Sloan School of Management) - Cambridge, USA. Понастоящем е професор в ESSEC Business School - Париж. Изследователската му работа е в сферата на културните индустрии, по-специално опера, балет и пазар на изкуство. Публикува в социологически и мениджмънт списания, както и в популярната преса. Статиите му са достъпни в Research Gate. В момента работи по книга за креативността в художествената сфера.