Новини и събития

Публична лекция на тема: „Антал Хидаш: Житейски път под знака на социалистическия реализъм“

Публична лекция на тема: „Антал Хидаш: Житейски път под знака на социалистическия реализъм“


На 15.05.2018г. от 16:20 часа в галерия "УниАрт" ще се проведе

Международен научен семинар

„ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПИСАТЕЛЯ:

Персонални казуси в източноевропейските литератури“

 

Публична лекция на тема:

„Антал Хидаш: Житейски път под знака на социалистическия реализъм“

доц. Пламен Дойнов, д.н.

д-р Антал Бабуш

 

Международният научен семинар „Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури“ има за цел да представи процесите на сложно и противоречиво формиране на нов тип писател в СССР и в страните, попаднали под съветско влияние след Втората световна война.

Лекциите и дискусиите след тях представят отделни случаи с писатели, които се опитват да съчетаят външната лоялност към комунистическия режим с относително автономно творчество и езиково поведение, с колебания и напрежения да бъдат коректни граждани на „социалистическата държава“, но и да останат създатели на качествена литература. Именно описанието, проучването и разбирането на тези „две лица“ на писателя стоят в сърцевината на проекта. На фокус ще бъдат поставени автори от литературите на СССР, България, Украйна, Унгария, Полша, Румъния, ГДР, Чехословакия.

Поредната лекция поставя на фокус творчеството на унгарския писател Антал Хидаш (1899–1980)

Д-р Антал Бабуш е ръководител на отдела за ръкописи в Библиотеката на Унгарската академия на науките. Автор на книги и на публикации в периодичния печат, посветени на унгарската литература от епохата на комунистическия режим и на съдбата на унгарски писатели, живели и творили в СССР.