Изложби

Публична лекция на Пламен Георгиев

Публична лекция на Пламен Георгиев


 

Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение
Департамент „Право"

 

 

 

 

 

 

ЗА БЕЛИТЕ БЕЛИТЕ ДВОРЦИ НА СИВИТЕ ПАРИ

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

 

на

 

Пламен Георгиев (КОНПИ)

 

 

 

Модератор: гл. ас. д-р Ралица Костадинова

 

 

 

 

 

25 април, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Втора лекция от цикъла "За белите якички и сивите пари" под слоган "Антикорупция". Пламен Георгиев е председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.