Изложби

Публична лекция на Омбудсмана на Република България

Публична лекция на Омбудсмана на Република България


 

Департамент "Философия и социология"

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

Омбудсманът като единствен национален орган за защита на правата на човека в критични обществени ситуации и при нерегламентирани в закона казуси
Лектор:
г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република БългарияМодератор:
проф. д-р Лидия ДенковаУчастници:
Студенти и преподаватели от департамент „Философия и социология“; Департамент „Право“; студенти от курс ОООК088 „Граждани и гражданско общество“; сътрудници от екипа на Омбудсмана; други

 

 

 

 

 

7 април, 15:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

Публичната лекция на Омбудсмана г-н Пенчев в НБУ е втора /първата бе проведена на 8 април 2014 г., също в галерия УниАрт/ и създава традиция спрямо предложението на департамент „Философия и социология“ – един път годишно да се провежда „Ден на въпросите“ по особено важни за университета и обществото теми. Лекцията се провежда след приключен стаж на 11 студенти от НБУ в приемната на Омбудсмана за периода 4-13 март.