Изложби

Публична лекция на Аренд Рулинк

Публична лекция на Аренд Рулинк


 

Департамент „Дизайн“
Европейски институт за дизайн – Милано IED

 

 

 

 

 

LIGHTNESS FROM CAVEMAN TO CLOUD CITIZEN

 

Лектор:

проф. Аренд Рулинк

 

 

Модератори:


доц. д-р Борис Сергинов, ас. Иво Попов, гл. ас. д-р Биляна Калоянова,

доц. д-р Емилия Панайотова, Теодора Момекова

 

 

 

 

 

16 февруари, 13:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Лекцията е посветена на някои фундаментални концепции по отношение на строежа, материалите и типологията на художествения образ. Проф. Рулинк ще запознае участниците в семинара с новости в областта на биологичните изследвания, пространствените иновации и тяхното приложение в интериорния и предметен дизайн като активен посредник.

 

Аренд Рулинк (Arend Roelink) е роден през 1977 г. в Холандия. През 2001 г. завършва магистратура по изобразителни изкуства в Холандския институт по изкуствата. От 13 години работи в областта на дизайна, скулптурата, архитектурата, киното, живописта, със специален интерес към триизмерните пространствени дизайнерски инсталации. Преподавал е в редица университети в Европа и Азия. От 2008 г. живее в Милано и преподава в Istituto Europeo di Design.