Изложби

Публична лекция

Публична лекция "Интегрираните комуникации на Банка ДСК"


 

Департамент „Масови комуникации“

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРИРАНИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА БАНКА ДСК

 

В рамките на семинар "Знания за ПР практици и журналисти"

 

 

 

Лектор: Камелия Величкова

 

Модератор: гл. ас. д-р Евелина Христова

 

 

 

 

 

 

12 май, 16:20 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Събитието е част от на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.


Камелия Величкова е директор на дирекция „Комуникации и координация“ на банка ДСК. Тя е доктор на философските науки, магистър по международни икономически отношения, по културология и по арабистика. Специализирала е в университета в Тюбинген, Германия. Работила е в маркетинговите отдели на няколко банки в България. Има опит в стратегическото планиране за големи клиенти в сферата на бързооборотните стоки. Била е член на журито на Балтийските ПР награди през 2012 г.