Изложби

Публична защита на докторска дисертация

Публична защита на докторска дисертация


 

Департамент "Дизайн"

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

 

 

Тема: Концепции при проектиране на детското облекло

Дисертант: Росица Рангелова

 

 

Научен ръководител: проф. Майа Богданова

Председател на научното жури: доц. д-р Борис Сергинов

 

 

 

 

 

20 януари, 10:30 часа

галерия УниАрт