Изложби

Публична защита на докторска дисертация

Публична защита на докторска дисертация


 

Департамент "Дизайн"

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

 

Тема: „Изкуството в дизайна (Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна 1830 – 2000 г.)“

 

 

Кандидат:
доц. д-р Саша Лозанова


Председател на научното жури:
доц. д-р Борис Сергинов

 

 

 

 

 

25 юни, 11:00 часа

галерия УниАрт