Изложби

Публична защита на докторската дисертация на доц. Албена Кехлибарева

Публична защита на докторската дисертация на доц. Албена Кехлибарева


 

Департамент „Музика“

 

 

 

 

 

Публична защита на докторската дисертация

на доц. Албена Кехлибарева-Стоянова

 

 

 

Тема на дисертационния труд:


Някои естетически, артикулационно-фонетични и ансамблови проблеми в интерпретацията на „Lied“ от епохата на романтизма и постромантизма - XIX и началото на XX век

 

 

Научен ръководител:
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

 

Научно жури в състав:
проф. Димитър Христов, д.н. - Нов български университет
проф. Илка Попова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“
проф. Павел Герджиков
проф. д-р Савка Шопова-Маркова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“

 

 

 

 

19 октомври, 16:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Доц. Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова e завършила НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с два факултета – пеене в класа на един от създателите на българската оперна школа проф. Илия Йосифов и пиано при проф. Атанас Куртев и проф. Лили Атанасова. Кехлибарева продължава своето усъвършенстване в Германия, Австрия, Италия, Норвегия при Елизабет Шварцкопф, Ян Партридж, Ерик Верба, Лоре Фишер, Ели Амелинг, Челестина Казапиетра и др. Има над 25-годишна много успешна дейност като камерна кантатно-ораториална певица и пианистка.


Всичко, което Кехлибарева поема като култура на интерпретацията в музиката, събужда необходимостта от преоткриването на рядко изпълнявани творби от различни епохи - от Ренесанса, през века на постромантизма, до музиката на ХХ и XXI в.


Особени са заслугите й за представянето на съвременна българска музика както в България, така и на най-престижни международни форуми. Тя развива и активна звукозаписна дейност - издала е над 20 CD и DVD продукции в престижни български и чуждестранни звукозаписни къщи. Албена Кехлибарева е доцент в департамент „Музика“ на Нов български университет. Води майсторски класове в България и Германия.