Изложби

Публична защита на докторската дисертация на Златка Златкова

Публична защита на докторската дисертация на Златка Златкова


 

Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за научна и образователна степен "доктор"

 

 

 

Тема: Изкуството да се свири на клавесин (1717) от Франсоа Купрен Великия: история, теория, практика

 

 

Кандидат: Златка Златкова

Научен ръководител: проф. Явор Конов, д.н.

 

 

 

 

 

 

23 февруари, 15:00 часа

галерия УниАрт