Изложби

Публична защита на докторската дисертация на Димитър Хинков

Публична защита на докторската дисертация на Димитър Хинков


 

Департамент "Изящни изкуства"

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "доктор"

 

 

 

Тема: 

Нови технологии и материали при създаването на живописната картина през втората половина на XX и началото на XXI век

 

 

Кандидат: Димитър Хинков

Научен ръководител: проф. Николай Майсторов

 

 

 

 

 

 

26 февруари, 10:30 часа

галерия УниАрт