Изложби

Публична защита на дисертация

Публична защита на дисертация


 

Департамент "Архитектура"

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

 

Тема: Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите

 

 

 

Канидат: арх. Климент Иванов

Научен ръководител: доц. д-р арх. Анна Аврамова

 

 

 

 

6 октомври, 11:00 часа

галерия УниАрт