Изложби

Публична академична лекция на проф. Виолета Боянова

Публична академична лекция на проф. Виолета Боянова


 

Департамент "Здравеопазване и социална работа"

 

 

 

 

МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И КРЕАТИВНОСТ

 

Публична академична лекция

на проф. д-р Виолета Боянова

 

 

 

 

 

29 май, 17:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

Ще бъде разгледана връзката между асиметрията на мозъчните хемисфери и способността на хората за творческо отношение към нещата от реалните житейски ситуации; влиянието на хемисфериалната асиметрия върху овладяването на езика и речта.