Изложби

Публичен форум

Публичен форум "Защо демокрацията се нуждае от хуманитарни науки? Между либерализма и антилиберализма днес“


ПУБЛИЧЕН ФОРУМ „ЗАЩО ДЕМОКРАЦИЯТА СЕ НУЖДАЕ ОТ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ? МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И АНТИЛИБЕРАЛИЗМА ДНЕС“

 

Галерия УниАрт


Организатор:
департамент „Политически науки“

Модератор:
Иван Начев

Участници:
Жан-Мишел Де Уал, Свободен брюкселски университет,
Серж Воликов, Бургундски университет, Дижон,
Димитър Вацов, Нов български университет,
Антоний Тодоров, Нов български университет


Хуманитарните и социалните науки са под натиска както на една налагаща се навсякъде пазарна логика, така на антилибералната пропаганда. Пазарният натиск се осъществява по различни начини, като най-същественото е превръщането на терена на хуманитаристиката в конкурентна арена на пазарни сили. Средствата за наука се разпределят според принципа на пазарното търсене от бизнеса, а бизнеса търси наука, чиито резултати са незабавни и непосредствени, както и най-вече „практическа“, „полезна“ наука“, която веднага да бъде използвана в пазарната конкуренция. Наричаните „фундаментални“ изследвания все повече се разширяват върху сферата на хуманитарните и социалните науки, оставяйки финансирането им единствено на решенията на политическите ръководители. 

Антилибералната пропаганда от своя страна също оказва натиск върху хуманитаристиката, като оспорва либералните принципи на образованието. Но също така и като призовава за спазването на определен канон за това, що е история, що е философия, що е социология, що е антропология и т.н., изисквайки от тях да се обръщат предимно, ако ли не изключително към тематики, свързани с традициите, националния характер, националната история. 

Публичният форум ще обсъди тези въпроси, без непременно да претендира да им даде отговори. Но критиката на настоящата ситуация непременно е стъпка към нейната промяна.