Изложби

Представяне на юбилейни сборници на департамент

Представяне на юбилейни сборници на департамент "Германистика и романистика"


 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на два юбилейни сборника на департамент "Германистика и романистика"

 

Модератор: ас. д-р Магдалена Караджункова

 

 

20 май, 16:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

 

Ще бъдат представени:

 

Времената отлитат, написаното остава. Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви (НБУ, 2013)

 

Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова (НБУ, 2013)