Изложби

Представяне на юбилеен сборник

Представяне на юбилеен сборник "Езикът. Наука и практика"


 

Департамент "Романистика и Германистика"

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

на юбилейния сборник

ЕЗИКЪТ. НАУКА И ПРАКТИКА

 

 

по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова,д.н.

 

 

 

Водещ и съставител на сборника: проф. Павлина Стефанова, д.н.

 

 

 

 

 

12 юни, 14:30 часа

галерия УниАрт