Изложби

Представяне на сборник

Представяне на сборник "Между образа и текста"


 

Издателството на Нов български университет

представя сборника

 

 

МЕЖДУ ОБРАЗА И ТЕКСТА

Статии в чест на доц. Ружа Маринска

 

 

Съставители:

д-р Анжела Данева

д-р Владимир Димитров

 

 

 

 

13 март, четвъртък, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

В началото на професионалния си път Ружа Маринска се занимава предимно със социологията на изкуството (Енциклопедия на изобразителните изкуства, БАН). Пише статии и прави изследвания върху творчеството на Наум Хаджимладенов (1974), Найден Петков (1978), както и върху различни културологични проблеми. По-късно се съсредоточава върху българското изкуство през ХХ век и по-специално върху проблемите на бългaрския модернизъм. Организира някои от най-мащабните изложби у нас, често придружени с конференции и дискусии по темата (“Гео Милев и българският модернизъм”, СГХГ, 2005). Бивш директор на Националната художествена галерия. Преподавател по история на изкуството в Нов български университет.