Изложби

Представяне на сборника

Представяне на сборника "Чужденецът и всекидневието"


Департамент „Философия и социология“

 

 

Представяне на сборника „ Чужденецът и всекидневието“, посветен на 60-годишнината на проф. Кольо Коев, д.н.

 

 

Модератор:  гл. ас. д-р Теодора Карамелска, НБУ

 

 

31 май, 18:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

Сборникът е съвместно издание на НБУ и Института за критически социални изследвания и ще бъде представен от:

 

Петя Кабакчиева (Катедра „Социология“, Софийски университет)
Румяна Стоилова (Институт за изследване на обществата и знанието при БАН)
Деян Деянов (Катедра „Социология и науки за човека“, Пловдивски университет)
доц. д-р Димитър Вацов (Департамент „Философия и социология“, НБУ)