Изложби

Представяне на сборника

Представяне на сборника "Социализмът в музея на постсоциализма"


 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

 

В рамките на семинара "Разговори за българската култура ad hoc"

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА

 

СОЦИАЛИЗМЪТ В МУЗЕЯ НА ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

 

 

Участници:

Проф. Иван Еленков, днк (СУ “Св. Климент Охридски”)

Проф. д-р Румен Генов (НБУ)

 

Модератор:

доц. д-р Наталия Христова

 

 

 

 

10 ноември, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Сборникът съдържа статии от едноименния научно-изследователски семинар, провел се в галерия УниАрт през академичната 2012 / 2013 г. Съставител на сборника е Наталия Христова.