Изложби

Представяне на сборника

Представяне на сборника "Реформите в системата за сигурност на Република България"


 

Департамент "Национална и международна сигурност"

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на

сборник доклади от Международна кръгла маса

 

 

РЕФОРМИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

29 януари, 14:40 часа

галерия УниАрт