Изложби

Представяне на сборника

Представяне на сборника "Наука, образование, сигурност"


 

Департамент "Национална и международна сигурност"

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на сборника "Наука, образование, сигурност" (2013, изд. НБУ)

 

 

 

24 януари, 15:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Книгата ще бъде представена от генерал-лейтенант Аню Ангелов,

министър на отбраната /2010-2013 г./