Изложби

Представяне на сборника

Представяне на сборника "Кодовете на социализма в постсоциализма"


 

 

Департамент "Изкуствознание и история на културата"

Издателски център на НБУ

 

 

 

 

 

Представяне на сборника

КОДОВЕТЕ НА СОЦИАЛИЗМА В ПОСТСОЦИАЛИЗМА

 

 

Съставител: доц. д-р Наталия Христова

 

 

 

Сборникът ще бъде представен от проф. д-р Христо Тодоров (НБУ) и

д-р Гергана Дончева (ИБЦТ-БАН)

 

 

 

 

 

26 юни, 17:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

 

Сборникът включва статии, резултат от научноизследователския семинар на департамент „Изкуствознание и история на културата“ в НБУ, проведен през пролетния семестър на 2012 г.