Изложби

Представяне на новата книга на проф. Богдан Богданов

Представяне на новата книга на проф. Богдан Богданов "Текст, говорене и разбиране"


 

Представяне-обсъждане

 

 

на книгата на

проф. Богдан Богданов

 

ТЕКСТ, ГОВОРЕНЕ И РАЗБИРАНЕ

 

 

 

26 март, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

Участници:
проф. Христо Тодоров,
проф. Мария Попова,
проф. д-р Кристиан Банков,
доц. Морис Фадел,
гл. ас. Георги Гочев,
Веселина Василева

 

 

 

Същността и истинният смисъл на дългите казвания е в пълното им протичане, в породения в неговия ход модел за реалност, в постигнатото съдържателно време на някакво прехождане към друго.

***

Същото може да се каже и за евентуалното външно, означено от трите синонима „разговор, разговаряне, диалог“. То е ситуация на конкретен живот, която се опитва да отстрани проблем. Но понеже това става на определено място и в определено време, за да отстрани проблема по възможно по-сигурен начин, този конкретен живот прави не друго, а намалява своята конкретност, като добавя към нейното „тук и сега“ липсващия  по-цял свят-реалност.