Изложби

Представяне на монографията на Константин Вълчев

Представяне на монографията на Константин Вълчев


 

Издателство на НБУ, Департамент „Изящни изкуства“,

Департамент „Изкуствознание и история на културата“

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на монографията на доц. Константин Вълчев

 

СТЪКЛОТО КАТО ИЗКУСТВО

 

 

 

Водещ: гл. ас. д-р Владимир Димитров

 

 

 

 

27 март, 15:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

Константин Вълчев преподава художествено стъкло в департамент “Изящни изкуства” на НБУ, където е доцент. През 1987 г. завършва Академията за изящно и приложно изкуство в Прага в ателието на проф. Станислав Либенски. През 1989 г. специализира в студио “Розентал” - Хамбург, Германия. От 1984 г. има участия в множество национални и международни форуми и доказва качествата си на майстор на съвременното художествено стъкло. Авторът е с над 30 самостоятелни изложби в Европа и САЩ. Член е на Съюза на българските художници, на Съюза на пражките художници (Nove Sdruzeni Prazskych umelcu) и на Международната асоциация на художниците по стъкло (Glass Art Society). Включен е в Каталога на европейските художници по стъкло Who is who of European Glass Artists. Бил е директор на Българския културен институт в Прага. Живее и работи в Прага и София.

 

През октомври-ноември 2013 г. галерия УниАрт престави юбилейната му изложба "Отражения".