Изложби

Представяне на монографията на Димитър Йончев

Представяне на монографията на Димитър Йончев


 

Департамент "Национална и международна сигурност"

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ на монографията

"В търсене на сигурността" на проф. Димитър Йончев

 

(издателство "Изток-Запад", 2014)

 

 

 

 

19 март, 18:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

В последното си мащабно изследване на проблемите на сигурността проф. Йончев поставя много и съществени въпроси. В центъра им стои въпросът за разбиране на сигурността в контекста на човешкото присъствие. Според него „сигурността се открива като преживяване, поглед или действие практически навсякъде, където има човешки същества и мястото, където трябва да я търсим, следва да побира в себе си човешките същества с техните преживявания, погледи и действия“