Изложби

Представяне на книги

Представяне на книги


Департамент "Англицистика"

Департамент "Политически науки"

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

 

в рамките на международния методологичен семинар "Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през 21 век"

 

 

18 март, 10:00 ч.

галерия УниАрт

 

 

Ще бъдат представени романът "Ще бягаш ли с мен" (Давид Гросман, изд. Алтера 2013), мемоарите "От Гомулка до Квашневски" (Божко Божков, изд. Валентин Траянов 2010), трудове по теория на граматиката и превода.