Изложби

Представяне на книгата на проф. Антоний Тодоров

Представяне на книгата на проф. Антоний Тодоров


ПРЕДСТАВЯНЕ

на книгата на

проф. Антоний Тодоров, д.н.

 

ЕЛЕМЕНТИ НА ПОЛИТИКАТА

Трактат върху политическото

(издателство на НБУ)

 

 

 

Вторник, 19 юни 2012 г., 16.30 ч.

Галерия УниАрт – НБУ

 

Модератор: доц. д-р Анна Кръстева, дхк.