Изложби

Представяне на книгата на Тома Томов

Представяне на книгата на Тома Томов "Византия - позната и непозната"


 

Издателски център на НБУ

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

на доц. д-р Тома Томов

 

 

ВИЗАНТИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА

 

 

 

 

1 декември, 16:00 часа

галерия УниАрт

 

 

 

За малко повече от хиляда години (330-1453) Византия, наследник на Рим в Източното Средиземноморие, е една от най-напредналите цивилизации в света. При Юстиниан I Велики тя става най-могъщата средиземноморска държава и важен мост между мюсюлманския Изток и католическия Запад с търговска мрежа, простираща се от Скандинавия до Шри Ланка. Дейността на нейните учени, богослови, дипломати и занаятчии става образец за подражание от останалия свят. Нейните мисионери разпространяват православното християнство, което и до днес е вяра на милиони по света. Великолепието на Константинопол примамва и поразява, превръщайки византийската столица в непостижим блян за мнозина владетели. На базата на исторически документи и увлекателно се разкрива величието на Византия, държавното и църковното й устройство, византийската дипломация и изкуство, а също и ежедневието на човека, принадлежащ към общността от народи, наречена "ромеи".


Доц. д-р Тома Томов е щатен преподавател в департамент “Средиземноморски и източни изследвания”на Нов български университет от 2006 г. Основател и ръководител на пътуващия семинар „Византийският Константинопол”. Провежда in situ научни изследвания на византийските паметници в Истанбул. Автор е на множество научни публикации от областта на историята, топографията и картографията на византийската столица Константинопол.