Изложби

Представяне на книгата на Йордан Велчев „Балканският човек“

Представяне на книгата на Йордан Велчев „Балканският човек“


 

Издателска къща „Жанет 45“
Издателство на НБУ

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на книгата на Йордан Велчев

 

БАЛКАНСКИЯТ ЧОВЕК

 

 

 

 

Водещ: доц. д-р Тома Томов

 

 

 

11 декември, 13:30 часа

галерия УниАрт

 

 

 

 

Иcmopuu в седем книги. Книги първа, втора и трета са събрани в том първи.

В покрайнините на Истанбул и днес не­видимо стои селцето Йешилкьой, някогашното Сан Стефано. Тук на 3 март 1878 г. - след като десетилетия по-рано то се случило със създава­нето на държавите на гърците и сърбите - било прогласено освобождението и на българите. С това завършила една епоха, която в зората на балкан­ските нации носела най-големите чудеса и чиито уроци следващото столетие скоро щяло да забрави.

В летописа на Балканското възраждане Пловдив заема особено място. „При всичките злини, които врат в тоя град... - писал през 1874 г. Любен Каравелов, - в Пловдив се е зародила първата планета на българското възрождение."

Кога започва Възраждането на Балканите?

Какво е останало от епоса на предхождащото го балканско време между XIV и XVII век днес, когато човек е сам, а мъртвите не живеят вече при него?